Леярско оборудване

Основни дейности

Основни дейности

Смесоподготовка, лабораторен анализ и регенерация на пясъчно-бентонитови смеси