Леярско оборудване

Смесоподготовка, лабораторен анализ и регенерация на пясъчно-бентонитови смеси